Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

4912 b610 500
Reposted fromslashzaku slashzaku viahouseofpain houseofpain
szczeraczymila
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viahouseofpain houseofpain
szczeraczymila
2189 bfa8
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
szczeraczymila
5553 bbcb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahouseofpain houseofpain
7775 667b
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
7762 8f8f
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
szczeraczymila
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viakonwalia konwalia
szczeraczymila
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

May 20 2017

szczeraczymila
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
szczeraczymila
6136 34ad 500
9289 c5c7 500
Reposted fromamatore amatore viahouseofpain houseofpain
szczeraczymila
szczeraczymila
szczeraczymila


This Incredible spiral staircase inside the Château de La Rochefoucauld Castle in France, was designed by Leonardo da Vinci in the year 1516.
szczeraczymila
7215 2cd2
szczeraczymila
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viakonwalia konwalia
szczeraczymila
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu viakonwalia konwalia
szczeraczymila
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
szczeraczymila
5652 4cd3
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Ludzie nie poznają się po to, by o sobie zapomnieć.
— (via inveens)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl