Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

szczeraczymila
8394 692e 500
Reposted fromnutt nutt viakarolinnaa karolinnaa
szczeraczymila
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakarolinnaa karolinnaa
szczeraczymila
3134 c8f3 500
Reposted fromtfu tfu viakarolinnaa karolinnaa
szczeraczymila
1302 7a7c 500
FIRST YOU GET THE MONEY THEN YOU GET THE POWER THEN YOU GET THE MAN
szczeraczymila
1301 b3ff 500
It takes a real man to realize that one woman is enough. A real man never hurts a woman.Be very careful when you make a woman cry cause God counts her tears.
Reposted bylenifca lenifca

July 17 2019

szczeraczymila
szczeraczymila
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
szczeraczymila

Wielkie, silne zwierzęta umierają w samotności i milczeniu. Odchodzą w pustkę i nie skarżą się nikomu. Tylko człowiek szczeka wspomnieniami.

— Marek Hłasko

October 15 2018

szczeraczymila
Reposted fromtowo85 towo85 viagabrielle gabrielle
szczeraczymila
8863 cfa2
Reposted fromkarahippie karahippie viagabrielle gabrielle
szczeraczymila
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viagabrielle gabrielle
szczeraczymila
5253 fd3a 500
szczeraczymila
4268 3fe3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagabrielle gabrielle

March 15 2018

szczeraczymila
5543 9123
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viakrolfasolek krolfasolek
szczeraczymila
8927 3373 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek
szczeraczymila
szczeraczymila
6047 20a8 500
Big
Reposted fromcats cats viakrolfasolek krolfasolek
szczeraczymila
szczeraczymila
szczeraczymila
1625 2892 500
Reposted fromindygoo indygoo viaultrafioletowa ultrafioletowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl